top of page
INTEGRITETSPOLICY

Behandling av personuppgifter på E/S Design                                                

För ELIN SKOGBERG är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

Vem behandlar dina uppgifter?

För de behandlingar som sker inom ELIN SKOGBERGS verksamhet är ägaren till företaget ELIN SKOGBERG (FO-nummer: 2451693-3, postadress: Ryttaregatan 30, 10300 Karis, Finland) personuppgiftsansvarig. Vill du ta kontakt med vår dataskyddsansvariga kan du skicka e-post till: info@esdesign.fi  

Alla anställda vid ELIN SKOGBERG har fått information om dataskydd och hur personuppgifter behandlas inom organisationen.

Vi behandlar personuppgifterna både fysiskt och elektroniskt på ett sådant sätt, att obehöriga inte ska komma åt dem. Till exempel hålls utrymmena där personuppgifter behandlas låsta, och de elektroniska uppgifterna hanteras endast på lösenordskyddade enheter.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi samlar in så lite information som möjligt. Den information vi samlar in är den information som krävs för att kunna fullgöra vårt åtagande mot dig (alltså leverera de produkter du beställt) och för att du ska kunna fullgöra ditt åtagande mot oss (alltså betala för din beställning). 

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, leveransadress och kontaktuppgifter, samt övriga uppgifter som du gett oss. Dessutom behöver vi såklart veta vilka produkter du vill beställa och vi behöver din e-postadress och telefonnummer för att kunna kontakta dig med leveransbesked, ändrad information osv. Vi behandlar alltså dina personuppgifter enbart för att expediera din beställning och för att uppfylla regler i lag. Om du kontaktar oss via kontaktformuläret eller bokningssystemet på vår webbplats, ber vi dig undvika att skriva in personuppgifter i fritextfältet.  

ELIN SKOGBERG förbehåller sig rätten att skicka personlig marknadsföring via e-post. Personuppgifter som inlämnas till oss används enbart på de sätt som specificeras i denna integritetspolicy. Vi överlåter inte person- eller statistikuppgifter till tredje part då det inte är nödvändigt för att kunna fullgöra åtagandena i köpeavtalet.

Vilka system hamnar dina uppgifter i?

När du handlar hos oss går din order igenom flera steg för att vi ska kunna behandla och skicka dina varor till dig. 

Följande system/leverantörer jobbar vi med och din information kan komma att behöva behandlas av några av dessa:

Wix – vår webshoplösning

PayPal – om du betalar med PayPal

Ekenäs Sparbank – om du betalar direkt till oss

Bokföring & Revision Linda Sjöblom 

Posti - om vi skickar din leverans spårningsbart med Posti

Outlook – vårt e-posthanteringssystem

Information till andra aktörer

Vi lämnar aldrig ifrån oss din information till någon annan, förutom då det krävs för att fullgöra vårt åtagande mot dig. Undantag görs om vi av någon anledning är tvingade enligt lag eller domstolsbeslut.

Vi delar dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel betalningstjänstleverantörer (PayPal) och logistikföretag (Posti). Det här sker endast i den mån det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt köpeavtalet. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

wix.com: https://sv.wix.com/about/privacy (en)

SydWeb: https://www.sydweb.fi/sv/avtalsvillkor/kundregister-dataskyddsbeskrivning (fi)

PayPal: https://www.paypal.com/se/webapps/mpp/ua/privacy-full (en)

Ekenäs Sparbank: https://www.saastopankki.fi/sv-se/kundservice/dokument-och-villkor/registrering-och-användning-av-personuppgifter (sv)

Posti: https://www.posti.com/integritetsskydd/ (sv)

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Personuppgifter som förekommer i e-post raderas årligen.

Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning sparas minst sju år.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kan du kontakta oss på info@esdesign.fi.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.

bottom of page